เที่ยวเกาะค้างคาว
 ภาพเก็บมาฝากจาก เกาะค้างคาว

โปรแกรม
จำนวนวัน
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
คลิกเข้าชม โปรแกรม A เที่ยว 2 วัน 1 คืน พักที่ เกาะค้างคาว (ไม่มีแอร์)งดบริการชั่วคราว คลิกดูรายละเอียด
   เรือไป – กลับ,ที่พัก (พัดลม) ,อาหาร 5 มื้อ,กิจกรรมทัวร์ทะเล,รถรอบเกาะ
2 วัน 1 คืน
- .-
- .-
คลิกเข้าชม โปรแกรม B เที่ยว 2 วัน 1 คืน พักที่ เกาะสีชัง (มีแอร์) คลิกดูรายละเอียด
   เรือไป – กลับ , ที่พัก (แอร์) อาหาร 5 มื้อ กิจกรรม ทัวร์ทะเล , รถรอบเกาะ , ประกัน1,000,000บาท/ท่าน
2 วัน 1 คืน
2,900 .-
2,100 .-
คลิกเข้าชม โปรแกรม C เที่ยว 1วัน ไปเช้า เย็นกลับ คลิกดูรายละเอียด
   เรือไป – กลับ , อาหาร 2 มื้อ
ทัวร์วันเดียว
1,700 .-
1,200 .-
คลิกเข้าชม โปรแกรม D ที่พักอย่างเดียว 2 วัน 1 คืน คลิกดูรายละเอียด
   เรือไป – กลับ , อาหาร 2 มื้อ , ที่พัก แอร์ พร้อมรถเที่ยวรอบเกาะ
ทัวร์วันเดียว
1,500 .-
1,200 .-
เงื่อนไขในการให้บริการ
       1. บริษัทหรือตัวแทน จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า เช่น โปรแกรมทัวร์, หนังสือสัญญา, ใบเตรียมตัว, ข้อมูลที่พัก, เงื่อนไขในการให้บริการ
       2. ลูกค้าส่งหนังสือสัญญาระบุแพคเกจที่ต้องการใช้บริการ, จานวนผู้เดินทางและส่งหลักฐานมัดจำ และรายชื่อผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดให้บริษัททัวร์หรือ
           ตัวแทนโดยทางแฟกซ์ (02-8822479) หรือ อีเมล์ (kangkaotour@hotmail.com)
       3. แจ้งการเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ให้กับคณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านรับทราบ (ดูรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในใบเตรียมตัว)
       4. ระบุข้อตกลงเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือโปรแกรม มาในหนังสือสัญญาฉบับนี้ โปรดระบุท้ายของหนังสือสัญญามัดจำ (ตรงที่หมายเหตุ)
       5. หากในวันเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญามัดจา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
           การเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ตามที่ระบุไว้ในใบสัญญา
       6. กิจกรรม, โปรแกรม, เมนูอาหาร อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสภาพดินฟ้าอากาศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
       7. ทางบริษัทฯ ขอยึดถือตามใบสัญญาที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ พร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขในหนังสือสัญญามัดจาทุกประการ
       8. กรณีมีการเปลี่ยนการให้บริการหรือการใช้บริการ ต้องมีการเจรจาทั้งสองฝ่ายเป็นรายลักษณ์อักษร ลงในสัญญา
       9. ห้องพักB (แอร์) โรงแรมเกาะสีชัง กรณีพักดี่ยวจ่ายเพี่ม 500-800 บาทตามสเป็คห้อง
       10. บริการ แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว, สบ, ยาสระผม, ตู้เย็น (น้ำเปล่าเท่านั้น) ทีวี เตียงเดี่ยว, คู่, เคเบิ้ล, อินเตอเน็ต, น้ำ+ไฟ 24ชม
            สระวายน้ำ, สนุ๊ก, ห้องอาหาร, สระว่ายน้ำ
       12. บ้านพักบนเกาะค้างคาว (ไม่มีแอร์) พัก 4-8 คนต่อหลัง พัดลม, เครื่องนอน
       13. บริการ ไฟฟ้าปั่น 6โมงเย็นถึง 6 โมงเช้า น้ำ 24 ชม. มีร้านค้าเล็ก

ใบเตรียมตัวเดินทางและรายละเอียดของที่พัก
กำหนดการ ตามโปรแกรมที่ท่านได้เลือกได้
สิ่งที่ต้องเตรียม ควรเตรียมชุดลำลอง สวมใส่สบาย, รองเท้าแตะหรือรัดส้น, หมวก, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป + ร่ม
     1. กรณีพักบนเกาะค้างคาว ให้เตรียม สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, ผ้าเช็ดตัว
     2. บ้านพักบนเกาะค้างคาว มี 6 หลัง ละ 2 ห้อง พักห้องละ 4-6 คน ( ทุกหลังเป็นห้องพัดลม )
              - ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบเครื่องปั่นไฟ เริ่มเวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น.
              - ระบบน้ำใช้ น้าจืด โดยใช้บรรทุกเข้ามา กรุณาช่วยกันใช้อย่างประหยัด
              - ร้านค้า มีของจำหน่าย เช่น ของใช้ส่วนตัว, ขนมขบเคี้ยว, เหล้า, เบียร์, โซดา
                 และอาหารตามสั่ง มีให้บริการในราคากันเอง
     3. ที่พักบนเกาะสีชัง เป็นโรงแรม (ห้องแอร์) มีสิ่งอานวยความสะดวกให้ เช่น สบู่, ยาสีฟัน, ยาสระผม,
          ผ้าเช็ดตัว, อ่างอาบน้า, TV. , ตู้เย็น บริการของโรงแรม เช่น คอฟฟี่ช๊อป, ห้องสัมมนา, โต๊ะสนุ้กเกอร์, สระว่ายนา
     4. ที่จอดรถ ท่าเรือเกาะลอย เป็นพื้นที่ของเทศบาล สามารถจอดรถได้ไม่เสียค่าบริการ สาหรับท่านที่ต้องการจอดรถ
          มีผู้ดูแลและรับฝากรถ มีบริการ วันละ 150 – 200 บาท อยู่บริเวณตลาดสดศรีราชา
     5. เรือเดินทางมีให้บริการตั้งแต่ 10 ที่นั่งถึง280 ที่นั่ง (ตามสภาพของคลื่นลมและจานวนผู้เดินทาง)
     6. กรุณาโปรดแจ้งให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ได้รับทราบโดยทั่วกันทุกคน
ค้างคาวทัวร์
สำนักงานค้างคาวทัวร์ กทม. : E-mail : kangkaotour@hotmail.com
76/6 ห้อง 2 ม.4 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชั้น กทม. 10170 โทร. 02-882-2669, 09-4496-8819
Design Thip Design