ภาพเก็บมาฝากจาก พม่า

 โปรแกรมทัวร์ พม่า
โปรแกรม
จำนวนวัน
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
เที่ยวเมื่องพม่า คลิกดูรายละเอียด
   เที่ยวทุกเมือง รับจัดกรุ๊ปเหมา ครอบครัว และส่วนตัว รถเกง รถตู้10 ที่นั่ง มินิบัส บัส 30-55 ที่นั่ง มีไว้บริการ
ทัวร์วันเดียว
12,900 .-
-------- .-
ค้างคาวทัวร์
สำนักงานค้างคาวทัวร์ กทม. : E-mail : kangkaotour@hotmail.com
76/6 ห้อง 2 ม.4 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชั้น กทม. 10170 โทร. 02-882-2669, 09-4496-8819
Design Thip Design